Bijeenkomst 'Mijn ouders zijn knetter en wie helpt mij?'

Op 1 oktober 2015 organiseerde de Raad voor de Kinderbescherming de Meeting of Minds 'Mijn ouders zijn knetter en wie helpt mij?' met ketenpartners uit de regio Amsterdam.

Tijdens de bijeenkomst spraken diverse regionale netwerkpartners zoals de gemeente, GGZ, GGD, politie, kinderrechters, politici en wetenschappers met elkaar over KOPP-kinderen. Door met elkaar te spreken en van elkaar te leren over dit onderwerp, heeft de RvdK het doel deze kwetsbare groep nog beter te kunnen helpen.

Bij de Meeting of Minds op 1 oktober 2015 in Amsterdam was een illustrator aanwezig. In het beeldverslag van de bijeenkomst 'Mijn ouders zijn knetter' is de bijeenkomst in beeld gebracht en zijn de handouts van diverse workshops opgenomen.