Samenwerking: interview over KOPP-kinderen

Dit interview gaat over kinderen van ouders met psychische en psychiatrische problematiek, de zogeheten KOPP-kinderen. Deze kinderen hebben een verhoogd risico om zelf ook psychische problemen te ontwikkelen. De problematiek van ouders is van invloed op de ontwikkeling van het kind.

In het interview leggen we de focus op de situatie van het kind en het belang van informatie-uitwisseling tussen de GGZ en de Raad voor de Kinderbescherming.