Risico-inschatting

De Richtlijn Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) geeft jeugdprofessionals (psychologen, pedagogen en jeugdzorgwerkers) aanbevelingen over het inschatten van de aard en de ernst van de problematiek.

Of bij een KOPP-kind daadwerkelijk problemen ontstaan, hangt af van de aanwezigheid én het samenspel van risicofactoren en beschermende factoren. Om een goede risico-inschatting te kunnen maken, beveelt de richtlijn aan om daarbij de Lijst voor Screening en Interventie Keuze (SIK-lijst) te gebruiken.