Herkennen en voorspellen van radicalisering

Graag zouden we kunnen voorspellen welke jongeren radicaliseren. Helaas is er geen voorspellingsmodel en zijn er niet zomaar stickers te plakken op het gedrag van jongeren.

Er is geen eenduidige reeks kenmerken te benoemen van personen die radicaliseren. De processen van radicalisering zijn juist zeer variabel. Signalering van radicalisering is dus geen standaardproces, maar vraagt gevoeligheid en durf om door te vragen en écht contact te maken met de minderjarige.

Rugzak

Veranderingen in gedrag

Bij radicalisering is het belangrijk dat de omgeving (ouders, school) de veranderingen in gedrag van de jongeren signaleren. Zonder deze ogen en oren kan niet op tijd worden ingegrepen.

Soms laten radicaliserende jongeren positieve gedragsveranderingen zien. Ze halen ineens goede cijfers, lossen hun schulden af en maken goed, sociaal contact. De volwassenen om hen heen krijgen de indruk dat het goed met hen gaat. Dat maakt het signaleringsproces er niet gemakkelijker op. Bovendien weten jihadisten (zeker in een vergevorderd stadium) heel goed hun omgeving gerust te stellen. Veel activiteiten vinden in het geheim plaats, weg van thuis en school.

Tijdsduur van radicalisering

Net als over gedrag is over de tijdsduur van een radicaliseringsproces geen eenduidig beeld te geven. Een proces kan jaren in beslag nemen, maar er zijn ook gevallen bekend waarin jongeren, veelal uit het niets, zich binnen enkele weken of maanden aansloten bij jihadistische groeperingen in Syrië.