Terugkeerster uit strijdgebied aangehouden op Schiphol

De 20-jarige Haagse L.H. die uit het strijdgebied in Syrië zou zijn gevlucht, is op 1 augustus 2016 geland op luchthaven Schiphol. De vrouw is direct na aankomst aangehouden. De Raad voor de Kinderbescherming heeft de twee kinderen die in haar gezelschap reisden na aankomst in Nederland, met een kinderbeschermingsmaatregel, laten onderbrengen in een pleeggezin. Dat is gebeurd in goed overleg met haar familie.

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt haar van deelname aan een terroristische organisatie in Syrië en/of Irak van 1 september 2015 tot en met 12 juli 2016.

Kinderen in ISIS gebied

Het leven voor kinderen in door ISIS gecontroleerd gebied is zwaar en traumatiserend. Met name kinderen die vanuit Nederland of een ander westers land naar Syrië zijn meegenomen kunnen moeilijk wennen aan hun nieuwe leefomgeving. Het meemaken van de dagelijkse bombardementen is aantoonbaar een stressvolle ervaring voor deze kinderen. Het leven in ISIS-gebied gaat voor deze kinderen gepaard met dood en verderf. Jongens krijgen vanaf 9 jaar wapentraining, meisjes moeten vanaf die leeftijd gesluierd over straat. Lees hierover meer in de AIVD-publicatie Leven bij ISIS, de mythe ontrafeld.

Rechten van het kind

Al sinds begin 1900 is in de Nederlandse wet vastgelegd dat kinderen beschermd moeten worden. De Raad voor de Kinderbescherming heeft namens de overheid de wettelijke taak om op te komen voor de rechten van het kind en hen te beschermen.

De Raad voor de Kinderbescherming kan geraadpleegd of ingeschakeld worden wanneer er ernstige zorg is over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen 0 en 18 jaar. Als er vermoedens zijn dat een gezin wil uitreizen, dan doet de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek. Bij zaken met een spoedeisend karakter, kan bij de kinderrechter een spoedmaatregel gevraagd worden.