Kinderen die terugkeren uit ISIS-gebied

Het nieuws meldt dat het ‘kalifaat’ steeds meer terrein verliest in Irak en Syrië. Nederlandse jihadgangers komen mogelijk geleidelijk weer terug naar Nederland. Een veel gestelde vraag aan de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) is hoe het zit met de kinderen van deze terugkeerders?

De overheid hanteert het standpunt dat minderjarigen die in jihadistische strijdgebieden verblijven in hun ontwikkeling worden bedreigd. In deze strijdgebieden komen ze namelijk stelselmatig in aanraking met (oorlogs) geweld.

Terugkeerders

Risico’s

Blootstelling aan en mogelijke betrokkenheid bij geweld kan bij terugkeer in Nederland risico’s opleveren voor kinderen, bijvoorbeeld als zij fysieke of psychische gevolgen van hun leven in het ‘kalifaat’ ondervinden. Daarnaast zijn er bij terugkeer mogelijk risico’s voor de Nederlandse samenleving, omdat een deel van de minderjarigen wellicht geweldsbereid is en/of gevechtservaring heeft opgedaan.

Rol Raad voor de Kinderbescherming

Het is de plicht van de overheid om kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd te beschermen. De RvdK ontvangt daarom altijd, daar waar mogelijk, een melding over kinderen die in jihadistisch strijdgebied hebben verbleven of daar zijn geboren. De RvdK streeft naar contact met achterblijvers zoals familie, politie, gemeente en hulpverleners om vóór terugkeer de situatie van de minderjarige zo goed mogelijk in te  schatten.

Het doel is het herstel van het ‘normale’ leven. Er wordt onderzoek gedaan ten behoeve van de noodzakelijke zorg en veiligheid voor de minderjarige en welke eisen dit stelt aan de woonomgeving. Op basis van de bevindingen wordt het Landelijk Adviesteam Terugkerende minderjarigen geraadpleegd. In dat team zitten onder andere traumasdeskundigen en experts die de mate van extremisme kunnen duiden. Bij aankomst kan de juiste expertise uit dit team worden ingezet om het kind te zien en te spreken. Waar van toepassing is de interventie voor de minderjarigen in samenhang met de interventies bij de ouders. De RvdK kan een verzoek bij de rechter indienen tot het nemen van een maatregel van kinderbescherming.

Raadsmedewerker geeft uitleg

In Nieuwsuur en RTL Nieuws geeft de RvdK ook uitleg over onze rol bij minderjarige terugkeerders.