Radicalisering melden en samenwerking met ketenpartners

Gemeenten en jeugdorganisaties die te maken hebben met jongeren en het risico van radicalisering kunnen de Raad voor de Kinderbescherming raadplegen of inschakelen.

Adviesteams

Een gemeente of jeugdinstelling kan bij situaties waarin de ontwikkeling of de veiligheid van het kind in gevaar komt bij onze regionale adviesteams terecht. Ook bij vragen over radicalisering biedt het adviesteam deskundigheid: doordacht, methodisch en op basis van wetenschappelijke, pedagogische en juridische kennis. Een adviesteam-medewerker heeft kennis over het gedwongen kader, ook wel ‘verplichte hulp’ genoemd. Hij denkt mee met de professionele partners over de inzet van vrijwillige hulp die nodig is. Eventueel adviseert hij om de zaak middels een Verzoek Tot Onderzoek (VTO) te melden bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Bij spoed zorgt de adviesteam-medewerker dat de Raad voor de Kinderbescherming meteen in actie komt. Zaken rondom de radicalisering van jongeren hebben vaak een spoedeisend karakter. Daarom voeren de medewerkers van de spoedteams van de Raad voor de Kinderbescherming deze vaak uit. Door concentratie binnen de spoedteams wordt ervaring opgebouwd met de problematiek van radicalisering onder jongeren.

Ervaringen van onze medewerkers en theoretische inzichten worden ook intern gebundeld en gedeeld. Regio Haaglanden heeft een gespecialiseerd team met kennis en kunde over de aanpak van jihadisme.

Acute dreiging

In geval van een acute bedreiging van de veiligheid van de minderjarige zijn, naast de gemeente en de door de gemeente aangewezen organisaties voor jeugdhulp, ook andere instanties bevoegd om te melden bij de Raad voor de Kinderbescherming, zoals de politie en de AIVD. In dit soort situaties kan het gespecialiseerde team in regio Haaglanden geraadpleegd worden.

Actieprogramma integrale aanpak jihadisme

In 2014 is het ‘Actieprogramma Integrale aanpak jihadisme’ opgesteld waarin samenwerking en informatie-uitwisseling sleutelwoorden zijn. Het doel van het actieprogramma is:

  • beschermen van de democratische rechtsstaat
  • bestrijden en verzwakken van de jihadistische beweging in Nederland
  • wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering.

Om dit te bereiken is samenwerking tussen alle partners nodig: zowel nationaal als lokaal, overheid en maatschappelijk middenveld, ongeacht levensovertuiging. Ook de Raad voor de Kinderbescherming maakt hier deel van uit.