Vraag-en-aanbod-model van Mellis

Colin Mellis, beleidsadviseur radicalisering bij de NCTV heeft een model ontwikkeld dat het proces van radicalisering inzichtelijk maakt.

Het zoeken naar eigen identiteit en een passend sociaal groepsverband maakt jongeren relatief vatbaarder voor radicale ideeën dan volwassenen. Het vraag-en-aanbod-model van Mellis beschrijft welke factoren van invloed zijn op het radicaliseringsproces.

Aan de vraagzijde gaat een jongere op zoek naar zijn of haar identiteit. Jongeren worstelen met lastige levensvragen: wie ben ik, bij welke groep hoor ik, wat moet ik doen om ergens bij te horen? In contact met familie, vrienden en school worden deze vragen beantwoord. Hierdoor vindt identiteitsvorming plaats.

Aan de aanbodzijde vormen idealen en ideologieën antwoorden voor de identiteitsvorming. Hier kunnen ook radicale ideologieën tussen zitten.

Aanknopingspunten tegengaan radicalisering

Het model van Mellis biedt aanknopingspunten om radicalisering tegen te gaan of te voorkomen. Belangrijke punten zijn:

  • het verkleinen van de voedingsbodem en
  • het vergroten van de weerstand van een jongere.

Mellis stelt dat als frustratie – isolement – ideologie – gelegenheid bij elkaar komen, er een explosief mengsel ontstaat. Bij de eerste signalen van de radicalisering moet er gespiegeld worden. Om het pad van de radicalisering af te buigen bij de jongere, moet je:

  • perspectief bieden
  • een positief netwerk creëren
  • andere waarden introduceren
  • alternatieven aanbieden.