Achterliggende problematiek bij schoolverzuim

Als een leerling regelmatig verzuimt is dit reden tot zorg. Veelvuldig schoolverzuim kan leiden tot leerachterstanden maar ook problemen geven in de omgang en aansluiting met klasgenoten. Achter spijbelen gaan vaak andere problemen schuil, zoals pesten, problemen thuis, leerproblemen of psychische klachten.