Het project 'De breed inzetbare professional'

Een schoolverzuimend kind moet binnen drie maanden passende zorg of onderwijs krijgen. Dit kan de keten voor elkaar krijgen door breed inzetbare professionals in te zetten.

Fatima Yazami

Met de breed inzetbare professional (BIP) wil Fatima Yazami (projectcoördinator en raadsonderzoeker in Haarlem) zorgen voor meer uitwisseling van kennis in de keten. Ze ziet een toekomst waarin professionals hun werk kunnen doen bij verschillende organisaties, zodat drukte kan worden opgevangen en er minder overdracht hoeft plaats te vinden.

Samen met organisatieadviseur Bas van de Ven heeft ze een plan geschreven voor een proefperiode die in 2018 van start is gegaan.

De proef

De eerste proef vindt plaats in de schoolverzuimketen in Haarlem. Het aantal zaken rond schoolverzuim stijgt in het najaar sterk, en daarmee loopt ook de wachttijd op. Door de inzet van breed inzetbare professionals kan de werkdruk tijdens deze piekmomenten worden verlicht. De drie belangrijkste ketenpartners rond schoolverzuim in Haarlem wilden graag meewerken aan de proef van Fatima: Leerplicht, Stichting Halt en de Raad voor de Kinderbescherming. Straks werken twee medewerkers van elke organisatie, zes in totaal, samen in een organisatie-overstijgend Expertiseteam Schoolverzuim. Dat moet ervoor zorgen dat een schoolverzuimend kind binnen drie maanden passende zorg of onderwijs krijgt.

Kind centraal

Fatima verwacht dat professionals op deze manier veel van elkaar leren. De belangrijkste motivatie voor haar blijft echter het kind. “Het is zoveel fijner voor het kind om samen met één professional door de keten heen te gaan dan steeds een nieuwe hulpverlener te spreken”, zegt ze. “Hoe vaak horen we niet dat we de zoveelste hulpverlener zijn aan wie ze hun verhaal moeten vertellen? Dat is niet goed voor de motivatie van een kind, of voor het vertrouwen in ons als hulpverleners.”

Proef in Haarlem in september 2018 van start

Met de beëdiging van twee breed inzetbare professionals door de burgemeester van Purmerend is het team in juni 2018 compleet gemaakt. De professionals zijn inmiddels druk bezig met de voorbereidingen voor de start van de proefperiode in september. Het BIP-team is door de RvdK in Haarlem ingewerkt in het uitvoeren van raadsonderzoek schoolverzuim. Wanneer zij hetzelfde hebben gedaan bij Leerplicht en Halt zal een opleiding tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar plaatsvinden. Het kind heeft hierdoor maar één aanspreekpunt en zal door de BIP door de keten heen begeleid worden.

Het team bestaat uit professionals van verschillende spelers in de schoolverzuimketen: Halt, Leerplicht Haarlem en Purmerend, RMC Haarlem en de RvdK.