Kinderen in het vreemdelingenrecht: kennisdeling IND, DT&V en RvdK

Als het om kinderen in het vreemdelingenrecht gaat, valt al snel de term ‘in het belang van het kind’. Maar wat houdt het in? En is het belang van het kind voldoende gewaarborgd in het vreemdelingenbeleid en de uitvoering daarvan? Is wet- en regelgeving voldoende op elkaar afgestemd? Over deze en andere vragen willen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) zich samen buigen.

Samen kom je tot betere oplossingen

Op basis van anonieme casuïstiek wisselen de justitiepartners van de RvdK, DT&V en IND kennis uit. Door casuïstiek te bespreken wordt duidelijk hoe het belang van het kind gewaarborgd wordt, waar dit schuurt en waar dit beter kan. Het is in het belang van het kind dat de organisaties over hun eigen grenzen heen kijken en gezamenlijk de juiste oplossing zoeken. Op 7 september 2016 tekenden de directeuren van de drie organisaties daarom een verklaring die de markering vormt voor een nadere verkenning van elkaars werkveld. In januari 2017 komen de drie justitieorganisaties weer bij elkaar om de resultaten van de verkenning te bespreken.