Vluchtelingen jonger dan 18 jaar en gedwongen huwelijk

In Nederland mag niemand trouwen voordat hij 18 jaar is. Hierop is geen enkele uitzondering. Het mag dus bijvoorbeeld ook niet als een meisje van 16 zwanger is. Een minderjarige kan niet door te trouwen meerderjarig worden. Soms is een minderjarige vluchteling al in het buitenland getrouwd. Dat huwelijk is in Nederland niet geldig.

Alle minderjarigen moeten in Nederland onder gezag staan.  Ook een minderjarige vluchteling. Dat betekent dat er iemand moet zijn die belangrijke  beslissingen over de minderjarige mag nemen. Meestal zijn dat de ouders. Zijn de ouders niet in Nederland dan moet er voogd zijn. Nidos is de voogdij instelling voor minderjarige vluchtelingen.