Vluchtelingenkinderen en jeugdhulp

Vluchtelingen onder de 18 jaar noemen we minderjarige vluchtelingen.  Minderjarige vluchtelingen en illegaal in Nederland wonende kinderen  hebben recht op jeugdhulp.

Jeugdhulp is hulp voor kinderen en jongeren met problemen. De hulp kan bestaan uit bescherming, opvang, extra begeleiding. Of hulp aan ouders bij het opvoeden. Deze (vrijwillige) hulp is de verantwoordelijkheid van het COA zolang een minderjarige vluchteling tijdelijk woont op een plaats waar het COA vluchtelingen opvangt (dit heet een opvanglocatie).  Voor hen geldt de Regeling Zorg Asielzoekers.  Alleenstaande minderjarige vluchtelingen staan onder voogdij van het Nidos. Voor vluchtelingenkinderen die niet door het COA worden opgevangen, is de gemeente verantwoordelijk.

Als een minderjarige vluchteling jeugdhulp krijgt, betekent dat niet dat hij ook vanzelf een verblijfsvergunning krijgt.