Vluchtelingenkinderen en mishandeling

Bij geweld in het gezin of bij kindermishandeling kan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de gemeente inschakelen.

De gemeente of een organisatie die hulp biedt (zoals Veilig Thuis) kan advies geven over vrijwillige hulp. Als vrijwillige hulp niet genoeg is om het probleem op te lossen, dan kan de gemeente het probleem melden bij de Raad voor de Kinderbescherming. Dit is hetzelfde als bij problemen in gezinnen uit Nederland.

Zie ook