Vluchtelingen jonger dan 18 jaar

Kinderen hebben recht op bescherming. Dat geldt ook voor kinderen die als vluchteling in Nederland zijn gekomen. En voor kinderen die illegaal in Nederland zijn.

De Raad voor de Kinderbescherming houdt zich bezig met de belangen van vluchtelingenkinderen. Wij denken mee met de stappen die gezet kunnen worden als er ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling van deze kinderen. Wij bieden als expert onze kennis aan andere organisaties aan.

Onzichtbaar. Het verhaal van Yasmin