Vluchtelingen jonger dan 18 jaar

Kinderen hebben recht op bescherming. Dat geldt voor alle in Nederland verblijvende kinderen. Ook voor kinderen die geen Nederlandse nationaliteit hebben. De Raad voor de Kinderbescherming denkt mee over de stappen die gezet kunnen worden als er ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling van deze kinderen. Wij bieden als expert onze kennis aan andere organisaties aan.

Om in Nederland te kunnen blijven moeten alle vluchtelingen in het bezit zijn van een verblijfsvergunning. Er zijn asielvergunningen en reguliere vergunningen. Je krijgt een asielvergunning als je als vluchteling in Nederland wordt toegelaten. Een vluchteling is iemand die te vrezen heeft voor oorlog, onmenselijke behandeling of vervolging in zijn land vanwege ras, godsdienst, nationaliteit of politieke overtuigingen. Alle verblijfsvergunningen die geen betrekking hebben op asiel, noem je reguliere verblijfsvergunningen. Deze reguliere verblijfsvergunningen geven bijvoorbeeld het recht om in Nederland te blijven voor werk, studie, gezinshereniging of gezinsvorming. 

De Raad voor de Kinderbescherming houdt zich bezig met de belangen van vluchtelingenkinderen. 

Onzichtbaar. Het verhaal van Yasmin