Minderjarige vreemdelingen en gedwongen huwelijk

In Nederland mag niemand trouwen voordat hij 18 jaar is. Hierop is geen enkele uitzondering. Het mag dus bijvoorbeeld ook niet als een meisje van 16 zwanger is. Een minderjarige kan niet door te trouwen meerderjarig worden. Soms is een minderjarige vreemdeling al in het buitenland getrouwd. Dat huwelijk is in Nederland niet geldig.