Vluchtelingenkinderen en jeugdhulp

Minderjarige vluchtelingen hebben recht op jeugdhulp ongeacht of ze een verblijfsvergunning hebben.  

Jeugdhulp is hulp voor kinderen en jongeren met problemen. Deze hulp kan bestaan uit bescherming, opvang, extra begeleiding of  hulp aan ouders bij het opvoeden. Sinds 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het regelen van jeugdhulp voor kinderen op COA-locaties (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).

Als een minderjarige vluchteling jeugdhulp krijgt, betekent dat niet dat hij ook vanzelf een verblijfsvergunning krijgt.