Vluchtelingenkinderen en voogdij

In Nederland moeten alle minderjarigen onder gezag staan. Ook een minderjarige vreemdeling. Dat betekent dat er iemand moet zijn die belangrijke beslissingen over de minderjarige mag nemen. Meestal zijn dat de ouders. Zijn er geen ouders of zijn deze niet in Nederland, dan moet er voogd worden aangesteld, die ervoor zorgt dat het kind de goede zorg krijgt. In de wet staat dat Nidos deze voogdijtaak uitvoert voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). Dit zijn kinderen die zonder ouder in Nederland asiel aanvragen.