Voor gemeenten: Meldpunt Nidos Oekraïne

Onder de Oekraïense ontheemden zijn ook kinderen die zonder hun ouders of andere volwassene met gezag naar Nederland zijn gekomen. Gemeenten melden deze onbegeleide kinderen vanaf 13 juni 2022 direct bij Nidos.

Kinderen zonder gezag in Nederland melden bij Nidos

Vluchtelingenkinderen die zonder ouders in Nederland komen, zijn extra kwetsbaar. Het is belangrijk dat zij op een veilige plek terecht komen, met specifieke begeleiding en aandacht voor hun situatie. Stelt een gemeente vast dat minderjarigen zonder begeleiding van hun ouder(s) reizen? Dan meldt zij vanaf 13 juni 2022 dit bij het Nidos Meldpunt Oekraïne:

Meer informatie