Aanmelden Oekraïense kinderen in gastgezin

Onder de Oekraïense vluchtelingenkinderen zitten ook kinderen die zonder ouder(s) naar Nederland komen. Zij worden meestal in gastgezinnen geplaatst. Vangt u zelf een Oekraïens kind op en doet u dat zonder tussenkomst van de gemeente of een andere organisatie? Of kent u een gezin dat dit doet? Meld het kind bij de RvdK voor screening van het gastgezin en onderzoek naar gezag.

Kinderen zonder gezag in Nederland melden bij de RvdK

Vluchtelingenkinderen die zonder ouders in Nederland komen, zijn extra kwetsbaar. Het is belangrijk dat zij op een veilige plek terecht komen, met specifieke begeleiding en aandacht voor hun situatie. Gemeenten en andere betrokken organisaties geven het daarom aan de RvdK door als een kind zonder een ouder met gezag in Nederland is.

Vangt u als gastgezin een kind op zonder tussenkomst van de gemeente of een andere organisatie? Vul onderstaand aanmeldformulier in en stuur het ons toe. De RvdK kan dan een screening doen en onderzoeken of gezag moet worden geregeld.

Mail het ingevulde formulier naar zw.asaa.intake@rvdk.nl.

Screening gastgezinnen

De RvdK screent de gastgezinnen van Oekraïense kinderen die zonder ouder met gezag in Nederland zijn. De RvdK bekijkt of er personen in het huishouden zijn met een strafblad. Ook kijkt de RvdK in de eigen archieven of er mogelijke risico’s zijn voor het kind.

Onderzoek gezag

Voor alle kinderen die in Nederland verblijven moet het gezag zijn geregeld. Dit kan ouderlijk gezag zijn of voogdij door iemand anders dan de ouders. De RvdK onderzoekt of een ouder of voogd het gezag over het kind kan uitoefenen. Als ouders of een voogd in het buitenland bereikbaar zijn, dan is dat in principe voldoende. De RvdK doet een verzoek om voogdij als er geen gezag is of het gezag niet uitgeoefend wordt. Nidos (of WSG) voert de voogdij over Oekraïense kinderen uit. Een gastgezin krijgt dus niet zelf de voogdij over het kind.

Meer informatie

Meer algemene informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne (volwassenen en kinderen) vindt u op de Rijksoverheid pagina Opvang vluchtelingen uit Oekraïne.