Vondelingen

In Nederland worden weinig kinderen te vondeling gelegd. Gemiddeld gaat het om 1 kind per jaar. De Raad voor de Kinderbescherming houdt sinds 2003 bij om hoeveel gevallen het precies gaat. Dit lage aantal heeft mede te maken met het laagdrempelige, preventieve aanbod. Ouders die ongewenst zwanger worden of geen mogelijkheid zien om de baby te houden, kunnen gratis terecht bij Fiom en Siriz. Deze instanties bieden hulp en advies, verwijzen door en helpen bij eventuele adoptie.

Belang van het kind

Bij de RvdK staat het belang van het kind altijd voorop. Een kind heeft het recht om te weten van wie het afstamt. En het recht om opgevoed te worden door ouders of andere familieleden. Dit staat in het internationale kinderrechtenverdrag.