Laagdrempelige hulp

De redenen om een zwangerschap te verbergen of een kind niet te willen opvoeden zijn heel divers. De moeder kan bijvoorbeeld heel jong zijn, slachtoffer zijn van incest of verkrachting, ze kan bang zijn voor de strikte normen die de familie heeft over seksualiteit of ze is bang voor de eigen partner omdat deze niet de vader is van het kind. Ze kan worden bedreigd, heeft angst haar baan te verliezen of is bang voor uitzetting of illegaliteit. In Nederland is er voldoende laagdrempelige hulp om bij een ongewenste of ongeplande zwangerschap een weloverwogen keuze te maken.
 

In Nederland doen (aanstaande) moeders, die het voornemen hebben afstand te doen van hun (ongeboren) kind, in de meeste gevallen toch geen afstand van het kind. Het gebeurt regelmatig dat ouders van gedachten veranderen. Daarom hebben zij een bedenktijd van in ieder geval drie maanden vanaf de bevalling om een beslissing te nemen over het doen van afstand van het kind. In deze periode kunnen de ouders bij hun beslissing begeleiding krijgen van verschillende instanties.  

Wanneer het niet lukt om het kind zelf op te voeden, zijn er soms andere opties, zonder volledig afstand te doen van het kind. Denk hierbij aan plaatsing in een pleeggezin met contact met de biologische ouders.