Invalshoek van de RvdK bij ZSM-jeugd

De Raad voor de Kinderbescherming kijkt bij ZSM-jeugd specifiek naar het belang van de jongere. Voor de RvdK staat de pedagogische invalshoek steeds voorop. Dit betekent een meer persoonsgerichte dan delictgerichte aanpak.

Het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) is een onderzoeksinstrument waarmee de RvdK jongeren screent die met de politie in aanraking zijn gekomen. Met behulp van het LIJ maakt de raadsonderzoeker een analyse van de situatie van een jongere en mogelijke achterliggende problematiek. Aan de hand van de uitkomsten is het mogelijk het risico op recidive in te schatten.

Op basis daarvan adviseert de RvdK over de routering die past bij de jongere en zijn omstandigheden. Daarbij kijkt de RvdK naar de voorgeschiedenis en de ontwikkelingsfase van de jongere. Het gaat om maatwerk. Jongeren zijn nog in ontwikkeling en moeten van hun fouten kunnen leren. Licht waar het kan, zwaar waar het moet.