ZSM-werkwijze bij aangehouden jongere

In de ZSM-werkwijze buigen politie, OM, Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland, Halt en de Raad voor de Kinderbescherming zich samen over de veelvoorkomende criminaliteit in de wijk. Na aanhouding van de verdachte wordt snel een beslissing genomen over hoe het traject wordt afgedaan. De RvdK kijkt of het criminele gedrag van de jeugdige een signaal is van achterliggende problematiek en of hulpverlening noodzakelijk is.

De strafrechtelijke aanpak van veel voorkomende criminaliteit wordt steeds vaker door het OM afgedaan in plaats van door de rechter. Diefstal, vandalisme of bedreiging zijn voorbeelden van veelvoorkomende criminaliteit. Voor deze zaken is er de zogeheten ZSM-aanpak, waarbij zaken vaak in één dag worden afgehandeld. ZSM staat voor Zorgvuldig, Snel en Maatwerk. Daders worden direct en zorgvuldig gecorrigeerd en er wordt recht gedaan de belangen van de slachtoffers en de samenleving.