Aanpak voor jongeren: ZSM-jeugd

Vroeg ingrijpen, snel en passend straffen en een goede nazorg moeten voorkomen dat jongeren verder afglijden en een criminele carrière opbouwen.

Met de ZSM-aanpak weet de jongere snel waar hij aan toe is. Al vroeg in het proces wordt besloten langs welke weg het delict wordt afgehandeld. Zodat de straf aansluit bij de zwaarte van het delict en de jongere, gericht is op het voorkomen van herhaling, recidive, en aansluit bij wat de samenleving vraagt (vergelding en preventie).