Vijf jaar ZSM

Veel voorkomende criminaliteit daadkrachtig, snel, passend en efficiënt aanpakken. Dit staat centraal in de ZSM-werkwijze die enkele jaren geleden landelijk werd uitgerold. De afgelopen vijf jaar hebben de betrokken ketenpartners die samenwerking voortvarend vormgegeven en niemand wil meer terug naar de situatie daarvoor. Dit blijkt uit een tussenevaluatie.

De ketenpartners (Openbaar Ministerie, politie, Slachtofferhulp Nederland, Raad voor de Kinderbescherming en de reclassering) werken samen op één locatie met elkaar aan de ZSM-werkwijze. In de afgelopen vijf jaar is er een hechte samenwerking ontstaan tussen de vijf ketenpartners, met belangrijke innovaties tot gevolg. De Raad voor de Kinderbescherming zorgt ervoor dat het belang van het kind centraal staat. Het gaat bij jeugd steeds meer om een combinatie van straf en zorg met als leidende gedachte ‘licht waar het kan, zwaar als het moet’. Bekijk via de link hieronder het persbericht over de evaluatie van ZSM.

Kijk op de website van het OM via onderstaande link voor meer informatie en het evaluatierapport.