Netwerkberaad bij conflictscheidingen

Een conflictscheiding, of vechtscheiding, waarbij ouders ruzie maken en niet meer kunnen samenwerken, is schadelijk voor de kinderen. De Raad voor de Kinderbescherming probeert deze schade te beperken door met de ouders en hun netwerk tot goede afspraken te komen.

Tijdens het Gezag en Omgang (G&O) onderzoek dat de RvdK op verzoek van de rechtbank doet, kan een netwerkberaad worden ingezet. Hierbij vindt, onder leiding van de raadsonderzoekers, een groot overleg plaats tussen de kinderen, de ouders, betrokkenen uit het netwerk en hulpverleners, om tot afspraken te komen over de kinderen. De verantwoordelijkheid voor het zoeken naar oplossingen wordt door het netwerkberaad duidelijk bij de ouders gelegd.

Hoe werkt het netwerkberaad?

Eerst wordt met het kind gesproken over de situatie tussen de ouders. Het kind mag, afhankelijk van de leeftijd en ontwikkeling, ook zelf bij het netwerkberaad zijn. Dat wordt dan aan het kind gevraagd. Daarna wordt de mogelijkheid van een netwerkberaad met de ouders besproken. De Raad voor de Kinderbescherming kan ook andere partijen vragen om mee te praten, zoals hulpverlening, de school of een andere instelling die hulp kan bieden.

Het netwerkberaad wordt begeleid door twee raadsonderzoekers en een gedragsdeskundige van de RvdK. Zowel het kind als de ouders mogen twee vertrouwenspersonen meenemen. Het kind kan tijdens het beraad vertellen wat zijn/haar wensen zijn. Dit is een krachtige manier om de ouders en het netwerk te laten inzien dat het nodig is om een oplossing te vinden. Daarna wordt met de ouders, met behulp van de andere aanwezigen, gewerkt aan het maken van afspraken.

Wat levert het op?

De afspraken die tijdens het netwerkberaad gemaakt worden, worden opgenomen in het raadsrapport en als advies aan de rechtbank aangeboden. Het netwerkberaad is geslaagd als er een advies ligt dat voldoet aan de wensen van het kind en waar beide ouders achter staan.