Informatieblad Schoolverzuim: wat zijn de gevolgen?

Als je veel van school wegblijft, kan de school een leerplicht-ambtenaar inschakelen. Die kan een proces-verbaal opmaken. Het proces-verbaal gaat naar de Raad voor de Kinderbecherming. Lees wat de Raad voor de Kinderbescherming doet.