Met wie of wat krijgen jongere en ouders te maken bij een strafbaar feit?

Politie

De politie houdt de jongere aan en neemt hem mee voor verhoor naar het politiebureau.

Advocaat

Een advocaat is de raadsman die de juridische belangen van de jongere behartigt. Iedere jongere heeft recht op een advocaat bij het verhoor door de politie. De politie regelt een advocaat voor de jongere.

Proces-verbaal

In het proces-verbaal staat wat de jongere aan de politie heeft verteld over wat hij heeft gedaan. Ook staat erin wat getuigen en slachtoffers hebben gezegd.

Raadsonderzoeker

Dit is een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming die het proces-verbaal ontvangt en daarna onderzoek doet naar de jongere en zijn gezinssituatie. Hij kan de jongere op het politiebureau bezoeken als de jongere na het verhoor door de politie langer vastgehouden moet worden.

Officier van justitie

De officier van justitie werkt voor het Openbaar Ministerie. Hij kan de jongere vervolgen en voor de rechter brengen.

Rechter

De rechter onderzoekt tijdens een zitting de zaak. Hij is onpartijdig.

Een kinderrechter die gespecialiseerd is in het jeugdstrafrecht, behandelt de meeste zaken tegen jongeren. In lastige zaken behandelen 3 rechters de zaak, onder wie 1 kinderrechter.