Kind adopteren

Kinderen die in aanmerking komen voor adoptie zijn kwetsbare kinderen. Ze hebben vaak extra of speciale zorg nodig. Een gezinsonderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming is altijd onderdeel van de procedure voor adoptie.

Op 11 april 2022 maakte minister Weerwind bekend dat de opschorting op interlandelijke adoptie wordt opgeheven. Dit betekent dat er weer adoptieprocedures kunnen worden opgestart.

De RvdK zal zo snel mogelijk weer starten met gezinsonderzoeken. De opgeschorte onderzoeken krijgen daarbij voorrang. Het proces van opstarten zal naar verwachting enkele maanden duren.

Hebt u vragen? Neem contact op met de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca IKA).

Extra of speciale zorg

Adoptiekinderen hebben in hun leven al veel meegemaakt. Ze komen terecht bij onbekende volwassenen die hun herinneringen niet delen. Herinneringen die traumatisch kunnen zijn. Ook kan het gaan om kinderen met een handicap. Veel adoptiekinderen hebben daarom extra of speciale zorg nodig.