Kind adopteren

Kinderen die in aanmerking komen voor adoptie zijn kwetsbare kinderen. Ze hebben vaak extra of speciale zorg nodig. Een gezinsonderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming is altijd onderdeel van de procedure voor adoptie.

Extra of speciale zorg

Adoptiekinderen hebben in hun leven al veel meegemaakt. Ze komen terecht bij onbekende volwassenen die hun herinneringen niet delen. Herinneringen die traumatisch kunnen zijn. Bij adoptie uit het buitenland komt het kind terecht bij volwassenen die vaak zijn taal niet spreken en weinig weten over zijn leven. Ook kan het gaan om kinderen met een handicap. Veel adoptiekinderen hebben daarom extra of speciale zorg nodig.