Bij welke opvoedproblemen is de Raad voor de Kinderbescherming betrokken?

Voor een kind is het belangrijk dat het op een evenwichtige manier opgroeit. Soms echter zijn de problemen zo groot dat de ontwikkeling wordt bedreigd of geblokkeerd.

Problemen die de ontwikkeling van een kind negatief kunnen beïnvloeden:

  • seksueel misbruik, kindermishandeling
  • strafbaar gedrag van kind of ouders
  • kind is onhandelbaar
  • kind heeft schoolproblemen of spijbelt vaak
  • drugs- of alcoholmisbruik bij kind of ouders
  • ouders hebben psychische problemen.

Herkennen van problemen thuis bij een kind

Een bedreigende situatie voor een kind herkennen is niet altijd eenvoudig. Voor kinderen zelf is het vaak een grote stap om hun problemen kenbaar te maken aan de buitenwereld. Daarnaast is het voor mensen niet eenvoudig om te ontdekken of er daadwerkelijk een probleem bij een kind is. Bovendien vergt het moed om stappen te ondernemen.