Bij welke opvoedproblemen is de Raad voor de Kinderbescherming betrokken?

Alle kinderen hebben het recht om gezond en veilig op te groeien. Dat staat in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. Soms verblijft een kind echter in een situatie waar de problemen zo groot zijn, dat zijn ontwikkeling wordt bedreigd.

Problemen die de ontwikkeling van een kind negatief kunnen beïnvloeden zijn een thuissituatie waar ouders of verzorgers grote problemen hebben (zoals bijv. psychische, psychiatrische problemen of verslavingsproblematiek, problemen bij leefomstandigheden of bestaanszekerheid). Ook situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, en/of ernstige problemen bij het kind zelf (gedragsproblematiek, schoolproblemen, of strafbaar gedrag) zijn ontwikkelingsbedreigende omstandigheden.

Herkennen van problemen thuis bij een kind

Het herkennen van een bedreigende situatie voor een kind is niet altijd eenvoudig. Het is bijvoorbeeld voor mensen moeilijk te aanvaarden dat een kind thuis niet veilig is. Voor kinderen zelf is het vaak een grote stap om hun problemen te vertellen aan iemand buiten het gezin. Toch is het belangrijk om iets te doen zodra er zorgen of vermoedens zijn. Alleen dan kan er iets veranderen. Daarom is een eerste stap altijd advies te vragen bij een professional, bijv. een collega of bij Veilig Thuis.