Maakt u zich zorgen over een kind?

Maakt u zich zorgen over een kind? Denkt u bijvoorbeeld dat het kind wordt verwaarloosd of mishandeld? Dan kunt u altijd contact opnemen met Veilig Thuis. 

Wanneer naar Veilig Thuis?

Bij Veilig Thuis kunt u terecht voor advies en een melding doen, bijvoorbeeld als u denkt dat een kind wordt mishandeld. Het is mogelijk om anoniem te blijven, zodat het gezin waarover u zorgen heeft, niet weet dat u dit heeft gemeld. De medewerker van Veilig Thuis legt u uit hoe dit in zijn werk gaat.

U kunt bij Veilig Thuis ook vragen stellen en advies vragen. Iedereen kan contact opnemen: ouders en kinderen, maar ook buren, familie, leraar of huisarts.

Professionals die met ouders en kinderen werken zijn gehouden aan een meldcode. Daarin staat beschreven wat de richtlijnen zijn voor professionals om met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling om te gaan.

Wanneer komt de Raad voor de Kinderbescherming in actie?

De medewerkers van Veilig Thuis kijken wat er moet gebeuren als iemand heeft gebeld met zorgen over een kind. Zij werken nauw samen met de lokale teams in de gemeenten en verwijzen naar hen door als dat kan.

Houdt Veilig Thuis zorgen over een kind en zien zij dat vrijwillige hulp niet wordt geaccepteerd? Dan doen zij een melding bij de RvdK. De RvdK gaat dan kijken of verplichte hulp nodig is en start een onderzoek.  

Lees wat er gebeurt nadat er een melding is gedaan voor een ondertoezichtstelling en welke maatregelen van kinderbescherming er zijn.