Met wie of wat krijgen kinderen en ouders te maken als de Raad voor de Kinderbescherming is ingeschakeld bij problemen thuis?

Er is een aantal organisaties die de Raad voor de Kinderbescherming kunnen inschakelen als het niet goed gaat met de ontwikkeling van een kind en het gezin geen hulp wil. Dit zijn:

  • De lokale (jeugd)teams van gemeenten die aangewezen zijn om de RvdK te vragen om onderzoek. Gemeenten gebruiken hiervoor verschillende namen.
  • Veilig Thuis.
  • Gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit zijn organisaties die maatregelen van kinderbescherming en jeugdreclassering uitvoeren. Deze instellingen moeten hiervoor aan door de overheid vastgestelde kwaliteitsnormen voldoen.

Bij zeer acute situaties rondom de veiligheid van een kind kunnen alle organisaties en instanties direct contact opnemen met de Raad voor de Kinderbescherming in die regio.

Raadsonderzoeker

Dit is de medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming die gesprekken voert met kind, ouders en anderen die het kind goed kennen. Hij onderzoekt hoe het met het kind in zijn omgeving gaat en wat er nodig is om de (wel of niet vastgestelde) bedreigde ontwikkeling van het kind te keren. De raadsonderzoeker schrijft hierover een rapport. Als het niet goed gaat, bedenkt de raadsonderzoeker samen met andere deskundigen (zoals een gedragsdeskundige of juridisch deskundige) welke oplossing voor het kind het beste is: vrijwillige of verplichte hulp. Bij verplichte hulp doet de RvdK een verzoek aan de rechter voor een maatregel van kinderbescherming.

Rechter

Een kinderrechter beslist over een verzoek van de RvdK voor een maatregel van kinderbescherming. Dit gebeurt in een bijeenkomst in de rechtbank: de rechtszitting. Daarvoor worden ouders en kinderen ouder dan 12 jaar uitgenodigd. De kinderrechter vat de vraag van de RvdK samen en vraagt de betrokkenen hoe zij ernaar kijken. Meestal doet de kinderrechter na het gesprek direct uitspraak. Soms praat de kinderrechter apart met het kind achter gesloten deuren. Dit gesprek is vertrouwelijk.

Advocaat

Ouders kunnen bij de rechtszitting hulp krijgen van een advocaat. Zij moeten hier zelf voor zorgen.