Met wie of wat krijgen kinderen en ouders te maken als de Raad voor de Kinderbescherming is ingeschakeld bij problemen thuis?

Melder

Een melder is een organisatie die de Raad voor de Kinderbescherming inschakelt als het niet goed gaat met de ontwikkeling van een kind. Organisaties die melden zijn:

  • gemeenten
  • organisaties die door de gemeente zijn aangewezen om te mogen melden, bijvoorbeeld een wijkteam of een Centrum voor Jeugd en Gezin.
  • Veilig Thuis
  • gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming.
    Dit zijn organisaties die maatregelen van kinderbescherming mogen uitvoeren. Zij hebben laten zien dat zij aan kwaliteitsnormen voldoen en hebben daarvoor van de overheid een certificaat Jeugdbescherming gekregen.

Bij een acute situatie kunnen alle organisaties en instanties direct contact opnemen met de Raad voor de Kinderbescherming in die regio.

Hulpverleners

Dit zijn mensen die het gezin of het kind al helpen of begeleiden.

Raadsonderzoeker

Dit is een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming die gesprekken voert met kind, ouders en anderen die het kind goed kennen. Hij wil te weten komen hoe het met het kind in zijn omgeving gaat. De raadsonderzoeker schrijft hierover een rapport. Als het niet goed gaat, bedenkt de raadsonderzoeker welke oplossing voor het kind het beste is: vrijwillige of verplichte hulp. Bij verplichte hulp doet de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek aan de rechter voor een maatregel van kinderbescherming.

Rechter

Een kinderrechter beslist over een verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming voor een maatregel van kinderbescherming. Dit gebeurt in een bijeenkomst in de rechtbank: de rechtszitting.

Advocaat

Ouders kunnen bij de rechtszitting hulp krijgen van een advocaat. Zij moeten hier zelf voor zorgen.