Vrijwillige of verplichte hulp bij problemen thuis

Als er problemen thuis zijn, zoeken ouders meestal eerst hulp bij familie, vrienden of een hulpverlener in de buurt. Dit heet vrijwillige hulp. Als de problemen met die hulp niet worden opgelost en het gaat door de situatie niet goed met de kinderen, dan wordt de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld.

Een raadsonderzoeker doet dan een onderzoek naar de situatie van de kinderen en het gezin. De raadsonderzoeker schrijft hierover een rapport. In het rapport staat een advies over de beste oplossing voor de problemen. Dit kan zijn dat doorgaan met vrijwillige hulpverlening het beste is. De RvdK geeft advies op welke manier dat kan. Maar het kan ook zijn dat de raadsonderzoeker denkt dat verplichte hulp nodig is. Verplichte hulp is een maatregel van kinderbescherming.

Wanneer verplichte hulp bij problemen thuis?

Bij verplichte hulp vraagt de RvdK de rechter om een maatregel van kinderbescherming op te leggen. De raadsonderzoeker heeft hierover na zijn onderzoek overleg met de juridisch deskundige en de gedragsdeskundige. Ingrijpen in het ouderlijk gezag is een inbreuk op het privéleven van mensen en is daarom een zware maatregel. De raadsonderzoeker doet zo’n verzoek alleen als hij ziet dat:

  • Er zeer ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind.
  • Het voldoende gebleken is dat ouders niet willen of kunnen meewerken aan vrijwillige hulp.