Wat is een raadsonderzoeker en wat doet hij?

Een raadsonderzoeker is een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming. Hij voert gesprekken met u, uw kind en anderen die het kind goed kennen. Hij onderzoekt hoe het met het kind in zijn omgeving gaat. Ook onderzoekt de raadsonderzoeker wat er nodig is om te zorgen dat het weer goed gaat met uw kind. 

Rapport

Aan het einde van het onderzoek beslist de raadsonderzoeker samen met 1 of meer collega’s wat er nodig is voor uw kind. Hij schrijft een rapport waarin hij weergeeft wat de beste oplossing is voor uw kind of kinderen. Dit noemen we het raadsbesluit. 

Het raadsbesluit kan zijn dat verplichte hulp noodzakelijk is of dat vrijwillige hulpverlening voldoende is. Soms ook dat dat er geen hulp nodig is. 

Verplichte hulp

Is verplichte hulp noodzakelijk? Dan is het raadsbesluit dat er een verzoek aan de kinderrechter wordt gedaan om een maatregel van kinderbescherming op te leggen. Meestal gaat het om een ondertoezichtstelling (OTS). 

Een raadsbesluit neemt de raadsonderzoeker niet alleen, maar altijd met 1 of meer collega’s. Dit is meestal met een gedragsdeskundige en soms ook een juridisch deskundige. De RvdK doet zo’n verzoek tot een ondertoezichtstelling (OTS) alleen als hij ziet dat:

  • Er ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind en
  • u als ouder(s) niet kunt of mee wil werken aan vrijwillige hulp en
  • de verwachting is dat u uw kind nu of in de toekomst zelf kunt blijven opvoeden.

Zittingsvertegenwoordiger

Als de RvdK een OTS noodzakelijk vindt, sturen we het definitieve rapport (met uw reactie) en het verzoek voor een maatregel aan de kinderrechter. Daarna heeft u meestal geen afspraken meer met de raadsonderzoeker. Tijdens de zitting is er een zittingsvertegenwoordiger van de RvdK aanwezig en niet de bij u betrokken raadsonderzoeker. De zittingsvertegenwoordiger is goed op de hoogte van het rapport en licht tijdens de zitting het rapport toe.

De zittingsvertegenwoordiger is een nieuw gezicht voor u. Maar hij heeft uw zaak goed bestudeerd. En uw raadsonderzoeker heeft van tevoren alles wat belangrijk is met hem doorgesproken.

Andere contactmomenten met een raadsonderzoeker

Mogelijk zijn er later nog momenten dat u contact hebt met de RvdK. Bijvoorbeeld als uw kind onder toezicht is gesteld en uw gezinsvoogd wil de ondertoezichtstelling niet verlengen. 

Het kan ook zijn dat er een andere maatregel nodig is en dat de RvdK opnieuw onderzoek gaat doen. 

Lees wat er precies gebeurt nadat er een melding gedaan is