Draagmoederschap

Een draagmoeder is een vrouw die kiest voor een zwangerschap met de bedoeling om het kind af te staan. De keuze voor de zwangerschap is bewust en vrijwillig.

U krijgt met de Raad voor de Kinderbescherming te maken wanneer:

  • u als draagmoeder in Nederland van een kind bevalt en uw kind wilt afstaan ter adoptie.
  • u als wensouder een in Nederland geboren kind onder 6 maanden als pleegkind in uw gezin wilt opnemen.
  • u een uit een buitenlandse draagmoeder geboren kind mee naar Nederland hebt genomen, terwijl u daarvoor niet de vereiste documenten had en/of u naar Nederlands recht niet het ouderlijk gezag heeft.