Een draagmoeder in het buitenland

Wanneer u overweegt om een draagmoeder in het buitenland een kind voor u te laten baren, zijn er belangrijke punten om rekening mee te houden.

Te rooskleurig

Websites van vruchtbaarheidsklinieken in het buitenland geven soms een te simpel en rooskleurig beeld over de mogelijkheden tot draagmoederschap. Het gaat hierbij om de volgende punten:

  • Het gaat niet alleen om het geboren laten worden van een kind dat geheel of gedeeltelijk genetisch verwant is, maar ook om de  vraag of dat kind juridisch ook uw kind kan worden.
  • De toestemming van de Nederlandse overheid om het kind mee te nemen naar Nederland.

Anonieme donoren

In landen zoals India, Oekraïne en enkele staten in de Verenigde Staten is commercieel draagmoederschap toegestaan. Ook het anoniem doneren van eicellen en zaadcellen mag in die landen vaak. Nederland vindt het gebruik van een anonieme donor onwenselijk. Elk kind heeft het recht te weten van wie het afstamt. Dit is vastgelegd in de Rechten van het Kind. In artikel 7 staat dat elk kind het recht heeft zijn of haar ouders te kennen.

Mogelijke uitbuiting van draagmoeders

In de meeste gevallen is er bij draagmoederschap in het buitenland geen sprake van mensenhandel. Echter, draagmoeders in het buitenland kunnen worden uitgebuit. Bijvoorbeeld door bemiddelaars en echtgenoten. Soms worden vrouwen gedwongen om draagmoeder te zijn. Dan is er wel sprake van mensenhandel. Dit schreef het kabinet in een brief aan de Kamer van 27 januari 2015 over draagmoederschap en mensenhandel.

Kind naar Nederland halen soms lastig

Schakelen wensouders in het buitenland een draagmoeder in? Dan kunnen ze tegen problemen aanlopen zodra ze het kind naar Nederland willen halen.

  • Sommige landen erkennen de wensouders direct als juridische ouders. Dit is in strijd met de Nederlandse wet. Deze bepaalt dat de moeder waaruit het kind is geboren de juridische moeder is. Als de wensouders bij de ambassade een paspoort aanvragen voor het kind, wordt deze aanvraag afgewezen en kan het kind niet naar Nederland reizen.
  • India verlangt een verklaring van de overheid van het land van de wensouders. In die verklaring moet staan dat het kind de nationaliteit zal krijgen van dat land. Nederland geeft dergelijke verklaringen niet af.