Draagmoederschap: rechten van het kind

De Raad voor de Kinderbescherming kijkt bij de wens van de wensouders voor opname van het kind in hun gezin naar de rechten van het kind.

Rechten van het kind

Dit is het recht:

  • om waar mogelijk op te groeien bij de eigen ouders.
  • op kennis over zijn identiteit. In dit geval: weten wie de biologische ouders en de draagmoeder zijn.
  • om niet verhandeld te worden.

Daarnaast kijkt de Raad of:

  • er geen sprake is van mensenhandel doordat de draagmoeder of de¬†geslachtsceldonor is uitgebuit.
  • er gezag over het kind aanwezig is.