Wat is een taakstraf?

De rechter of de officier van justitie kan een jongere als straf een taakstraf geven. Een taakstraf is een werkstraf of een leerstraf of een combinatie daarvan.

De Raad voor de Kinderbescherming coördineert de taakstraf. De coördinator taakstraffen selecteert een opvoedkundig gezien passende taakstraf, zorgt ervoor dat de jongere de taakstraf kan uitvoeren, houdt toezicht op de uitvoering en informeert de officier van justitie over de afloop van de taakstraf.

Het is belangrijk dat ouders hun kind steunen bij het uitvoeren van de taakstraf.