Wat is een taakstraf?

De rechter of de officier van justitie kan een jongere als straf een taakstraf geven. Een taakstraf is een werkstraf of een leerstraf of een combinatie daarvan.

De Raad voor de Kinderbescherming coördineert de taakstraf. De coördinator taakstraffen selecteert een opvoedkundig gezien passende taakstraf, zorgt ervoor dat de jongere de taakstraf kan uitvoeren, houdt toezicht op de uitvoering en informeert de officier van justitie over de afloop van de taakstraf.

Het is belangrijk dat ouders hun kind steunen bij het uitvoeren van de taakstraf.

Campagne wordtaakstrafbegeleider.nl

De begeleiding van jongeren met een taakstraf op de werkplek wordt gedaan door mensen die daar zelf ook werken. Zij doen dat tijdens hun gewone werk en op vrijwillige basis. De taakstrafbegeleider helpt niet alleen de taakstraf tot een goed einde te brengen, maar kan ook een voorbeeldrol vervullen. De taakstrafbegeleider kan voor de jongere een gesprekspartner zijn als deze in vertrouwen ergens over wil praten. 

Kun jij goed met jongeren overweg? Gun je ze een tweede kans? Ook als het uitdagend wordt? Meld je dan aan als taakstrafbegeleider. Zo help je jongeren en de samenleving vooruit.