Met wie of wat krijgen jongere en ouder te maken bij een leerstraf?

Coördinator taakstraffen

Dit is een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming. Hij zoekt een trainer voor de leerstraf. Hij houdt tijdens de leerstraf contact met de jongere, de ouders en de trainer. De coördinator taakstraffen controleert of de training goed verloopt en de jongere zich houdt aan de gemaakte afspraken. Hij vertelt de officier van justitie of de jongere goed meewerkt.

Trainer

De trainer geeft de lessen van de training, geeft huiswerk en bespreekt dit met de jongere. De trainer laat aan de coördinator taakstraffen weten of de jongere zich aan de afspraken heeft gehouden.

Hulpverleners

Dit zijn mensen die het gezin of de jongere al helpen of begeleiden. Deze hulpverleners mogen ook bij het kennismakingsgesprek, het tussentijds gesprek en het eindgesprek aanwezig zijn.

Contract

De coördinator taakstraffen maakt met de jongere, de ouders en de trainer afspraken over de training. De afspraken komen in een contract, zodat iedereen precies weet aan welke afspraken de jongere zich moet houden. De jongere en de ouders krijgen hiervan een kopie.

Gele en rode kaart

Als de jongere niet goed meewerkt aan de training, vertelt de trainer dit aan de coördinator taakstraffen. De jongere kan dan een officiële waarschuwing krijgen. Dit heet ook wel een gele kaart.

Als de jongere zich opnieuw niet aan de afspraken houdt, krijgt de jongere een rode kaart. De taakstraf wordt dan stopgezet. De coördinator taakstraffen meldt dit aan de officier van justitie.

Eindrapportage

In de eindrapportage schrijft de coördinator taakstraffen hoe de training en de afspraken zijn verlopen en wat het resultaat is van de leerstraf, geslaagd of mislukt.