Wat is een vrijheidsbeperkende maatregel?

Om te voorkomen dat een jongere een nieuw strafbaar feit pleegt of ter beveiliging van de maatschappij, kan een jongere een vrijheidsbeperkende maatregel krijgen. Dat betekent dat voor maximaal 5 jaar de jongere:

  • niet in een bepaald gebied komt, dit heet locatieverbod
  • geen contact heeft met 1 of meer personen, dit heet contactverbod
  • op bepaalde tijdstippen of gedurende een bepaalde periode op een bepaalde locatie aanwezig is, dit heet locatiegebod
  • zich op bepaalde tijdstippen meldt bij de politie, dit heet meldplicht.