Wat is jeugddetentie?

Jeugddetentie is de vrijheidsstraf voor jongeren. De jongere moet voor een bepaalde periode in een justitiële jeugdinrichting verblijven. De maximale periode hangt af van de leeftijd. Als de jongere nog geen 16 jaar was op het moment dat hij het strafbare feit pleegde, dan is deze periode 1 jaar. Was hij op dat moment 16 jaar of ouder dan is de maximale periode 2 jaar.

In detentie gaat de jongere naar school. Ook krijgt hij les in bijvoorbeeld sociale vaardigheden en beter omgaan met woede.