Wat is toezicht en begeleiding jeugdreclassering?

Een gecertificeerde instelling voor jeugdreclassering voert toezicht en begeleiding jeugdreclassering uit. Deze instelling houdt toezicht op de naleving van voorwaarden die door de rechter zijn opgelegd, en begeleidt de jongere daarbij.

Toezicht en begeleiding voor jeugdreclassering is erop gericht om te voorkomen dat de jongere opnieuw strafbare feiten pleegt. Bij de begeleiding gaat het om individuele begeleiding van de jongere. De ouders worden hier ook bij betrokken.