Registratie Kwaliteitsregister Jeugd

Kinderen en hun ouders moeten ervan op aan kunnen dat jeugdprofessionals de juiste ervaring, kennis en vaardigheden hebben om hulp te bieden in complexe situaties. Met beroepsregistratie bij SKJ laten professionals zien dat ze vakbekwaam zijn en dat ze blijven investeren in de kwaliteit van hun werk.

Moet ik een SKJ-registratie hebben om in het primair proces van de RvdK te werken?

Ja, een SKJ-registratie is vereist. Omdat raadsonderzoekers te maken hebben met complexe en risicovolle problematiek. De adviezen van de Raad voor de Kinderbescherming kunnen grote invloed hebben op het leven van kinderen. Dat vraagt om professionals die aan kunnen tonen dat ze gekwalificeerd zijn.

Hoe kom ik aan een SKJ-registratie?

Met een jeugdprofiel van een HBO-opleiding Hogere Sociale Studies kun je meteen geregistreerd worden. Als je werkervaring en opleiding nog niet voldoende zijn voor een SKJ-registratie dan moet je aanvullende scholing volgen of via een EVC-traject (Erkenning Verworven Competenties) een certificaat halen waarmee je je kunt registreren.

Als je al werkervaring hebt wordt er gekeken naar opleiding en werkervaring in de jeugdhulp of jeugdbescherming voor het toekennen van een SKJ-registratie.

Zie voor meer informatie de website van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.