Interview rechter en raadsmedewerker Gezag & Omgang

Rechters komen medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming regelmatig tegen, bijvoorbeeld bij zaken die te maken hebben met gezag en omgang, ofwel: scheidingen met ruzie over de kinderen. Ze hebben een totaal eigen rol, maar kunnen wel veel van elkaar opsteken. Eén ding hebben ze in ieder geval met elkaar gemeen: ze kijken altijd naar het belang van het kind.