Dialoog Raad voor de Kinderbescherming en volwassenen-ggz over samenwerking

Dit is een verslag van een dialoogsessie met de Raad voor de Kinderbescherming en volwassenen-ggz op 11 juli 2022. De kernvraag van de dialoog was ‘Hoe kunnen de RvdK en de (volwassenen-)ggz hun samenwerking zodanig inrichten, dat het kind altijd wordt beschermd en ondersteund en er tegelijkertijd oog is voor het ouderschap en de herstelmogelijkheden daarin?’