Woo-deelbesluit 1. Overbrenging van de afstands- en adoptiedossiers van de Raad voor de Kinderbescherming naar het Nationaal Archief

Deelbesluit 1. op het Woo-verzoek om het openbaar maken van interne en externe documenten over het jaar 2023 bij de Raad voor de Kinderbescherming over de overbrenging van de afstands- en adoptiedossiers van de Raad voor de Kinderbescherming naar het Nationaal Archief.

Bijlagen bij deelbesluit 1.:

  • De inventarislijst Woo-deelbesluit 1. overbrenging van de afstands- en adoptiedossiers RvdK - NA
  • De documenten (deels) openbaar Woo-deelbesluit 1. overbrenging van de afstands- en adoptiedossiers RvdK - NA