Verantwoording Webrichtlijnen

De website Kinderbescherming.nl voldoet over het algemeen aan de Webrichtlijnen versie 2.

Er wordt gewerkt aan verdere toegankelijkheid van de website in 2022.

Uw opmerkingen of tips over toegankelijkheid

Heeft u opmerkingen of tips over de toegankelijkheid van Kinderbescherming.nl? Laat het weten via het contactformulier.

De Raad voor de Kinderbescherming verhelpt een probleem met de toegankelijkheid zo snel mogelijk.

Onderdelen die mogelijk niet volledig voldoen aan de Webrichtlijnen

Op de volgende onderdelen kan het voorkomen dat Kinderbescherming.nl niet volledig voldoet aan de Webrichtlijnen.

Documenten

 • Specificatie
  Pdf-documenten op Kinderbescherming.nl.
 • Oorzaak
  De Webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf-bestanden. Diverse partijen leveren pdf’s aan voor Kinderbescherming.nl. Niet iedereen beschikt over de specifieke kennis om een pdf te maken volgens de Webrichtlijnen. Daardoor kan de Raad voor de Kinderbescherming niet garanderen dat alle pdf’s op de site aan de Webrichtlijnen voldoen.
 • Maatregelen
  De Raad voor de Kinderbescherming werkt aan een procedure voor het maken van nieuwe pdf's en gaat niet-toegankelijke pdf's vervangen.
 • Planning
  De planning is dat per 2019 alle pdf's op Kinderbescherming.nl voldoen aan de Webrichtlijnen versie 2.

Downloadpagina's in andere talen

 • Specificatie
  Kinderbescherming.nl biedt brochures aan in andere talen dan Nederlands: Arabisch, Duits, Engels, Frans en Turks. Elke brochure staat op een downloadpagina. Voorleessoftware kan de paginatitels en documentnamen daarvan niet in de andere taal voorlezen.
 • Oorzaak
  Het is in het Platform Rijksoverheid Online niet mogelijk om de taal in te stellen voor een paginatitel en een documentnaam.
 • Maatregelen
  Het Platform Rijksoverheid Online van het ministerie van Algemene Zaken kijkt naar de mogelijkheden om de taal in te stellen voor een paginatitel en een documentnaam.
 • Planning
  Toegankelijkheid wordt verder verbeterd in 2022