Kinderen beschermen doen we samen

De jeugdzorg is de afgelopen tijd regelmatig in het nieuws. Op 2 maart 2019 publiceerde NRC Handelsblad een artikel over de jeugdzorg in Rotterdam Rijnmond. Vanuit verschillende kanten wordt opgeroepen om kritisch te kijken naar het jeugdstelsel en de rollen van de verschillende partners daarin. De RvdK ziet dat er veel gebeurt in de jeugdzorg, goede ontwikkelingen maar ook zaken die nog niet goed verlopen: te lange wacht- en doorlooptijden, een krappe arbeidsmarkt en tekort aan behandelplaatsen. Dit zijn zaken die aangepakt moeten worden zonder meteen het stelsel te wijzigen.

De RvdK is gericht op het realiseren van de doelstelling: voor ieder kind de juiste interventie op het juiste moment. Dit doet de RvdK door het geven van onafhankelijk advies en het doen van onafhankelijk onderzoek, de kerntaak van de RvdK. Hierin werkt de RvdK samen met wijkteams, Veilig Thuis en de Gecertificeerde Instellingen. Kinderen beschermen we tenslotte samen. De verschillende partners in het stelsel werken nog te veel afzonderlijk en volgtijdelijk van elkaar. Voor het betreffende gezin is dat onbegrijpelijk, inefficiƫnt en niet uit te leggen gezien de wachttijden in de jeugdzorg. Dat kan en moet beter. De RvdK gaat daarom door met het ontwikkelen van verbeteringen in de praktijk, samen met onze eigen professionals die iedere dag met de voeten in het veld staan en samen met onze ketenpartners. Dat doen we bijvoorbeeld in de pilots Zorg voor Jeugd waarin we samen werken aan het verkorten van de jeugdbeschermingsketen.