Raadsonderzoek: de stand van zaken

Vanaf 1 januari 2019 publiceert de RvdK de gemiddelde landelijke wachttijden voor onderzoek op de website. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de gemiddelde wachttijd in beschermingsonderzoeken, G&O-zaken, adoptie, straf en schoolverzuim. Doel is om inzicht te geven in de wachtttijd tussen het moment dat de RvdK een verzoek tot onderzoek ontvangt (en daarmee gestart kan worden) en de feitelijke start van het onderzoek.